Socialt ansvar

Hållbart företagande handlar om att skapa goda villkor för människor och miljö att utvecklas på bästa sätt. Idag är vi fjärde generationen som vill skapa goda förutsättningar för kommande generationer att fortsätta förädla frukter och bär i Brännarp.

Som familjeföretag är det naturligt att se människan bakom produkten även hos våra leverantörer. Vi engagerar oss i hela processen från plock av råvara till lock på produkt, och vi kräver full spårbarhet av våra råvaruleverantörer. Vi besöker ofta odlare, plockare och producenter på plats för att få förstahandsinformation, utöka vår kunskapsbank och kontrollera med egna ögon att allt går rätt till.

På Hafi producerar vi en mängd syltburkar dagligen och har god kunskap om vad burk, lock, etikett och frakt kostar. Därutöver tillkommer kostnader för personal, moms och inte minst butikinnehavarens vinstintresse. För oss är det obegripligt att en normalstor burk hallonsylt, apelsinmarmelad eller lingonsylt kan kosta nästan ingenting på livsmedelshyllan. Hur mycket fick plockarna betalt? Fick de något överhuvudtaget? Hade de tillgång till skyddsutrustning i samband med skadedjursbekämpning? Kunde de tvätta händerna i anslutning till odlingarna? Fick fabriken som producerade sylten något över att investera i hållbara energikällor, effektivare resursutnyttjande, personalvård etcetera?

Hafi har under ett stort antal år enskilt och tillsammans med kunder och leverantörer varit pådrivande i processen att få fram riktlinjer för hållbar handel med svenska skogsbär. Det har varit en arbetsprocess som innehållit många förbättringsåtgärder under åren. Swedwatch har engagerat sig, liksom Migrationsverket och de seriösa bärgrossisterna har dragit sina strån till stacken. Idag känner vi oss trygga med hela leverantörsledet från rekrytering av bärplockare, plockning, sociala förhållanden, infrysning, transporter, certifieringar, uppföljning av utbetalningar etcetera.

Eftersom kedjan aldrig är starkare än svagaste länken kan vi inte luta oss tillbaka och anse att arbetet är slutfört. Vi måste ständigt vara närvarande vid skörd och produktion genom inspektioner och uppföljningar. Risken är annars stor att arbetsvillkor och sociala villkor successivt försämras. Här kan vi som kund vara med och ställa krav både på leverantörer och på organisationer som certifierar råvara. För att regelverket inte enbart ska fungera på pappret är det viktigt att besöka omklädningsrum, matsalar, syna wc-anläggningar, invägningsdepåer och intervjua plockare för att ställa frågor och konstatera om det finns korrekt utrustning på plats, att boenden och maskiner motsvarar kraven på säkerhet och hygien. Resorna och besöken tar tid och kostar pengar, men är definitivt värda att utföra för odlares och bärplockares skull. Det är också riktigt härligt att lämna kontoret och njuta av norrländska myrar, spanska apelsinlundar eller bosniska hallonodlingar.

Även hemma i Brännarp är det viktigt att vi trivs. Som generations-företag vet vi att social hållbarhet bokstavligen handlar om långsiktiga relationer uppbyggda på respekt för varandra. Livet och arbetet blir mycket lättare och trevligare om man trivs på sin arbetsplats. Lyhördhet, korta beslutsvägar, tranparens och medbestämmande är viktiga ingredienser. Vi vill att medarbetare ska känna en långsiktighet och trygghet i allt vi gör. Hafi är en platt organisation där alla anställdas insats är lika viktig. Vi ställer höga krav på personligt ansvarstagande, vilja och möjlighet växa med sin uppgift.

Kontakta Oss

Vi är inte här just nu, men du kan skicka ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search