fbpx

Socialt ansvar

Hållbart företagande handlar om att skapa goda villkor för människor och miljö att utvecklas på bästa sätt. Idag är vi fjärde generationen som vill skapa goda förutsättningar för kommande generationer att fortsätta förädla frukter och bär i Brännarp.

Som familjeföretag är det naturligt att se människan bakom produkten även hos våra leverantörer. Vi engagerar oss i hela processen från plock av råvara till lock på produkt, och vi kräver full spårbarhet av våra råvaruleverantörer. Vi besöker odlare, plockare och producenter på plats för att få förstahandsinformation, utöka vår kunskapsbank och kontrollera med egna ögon att allt går rätt till.

Hafi har under ett stort antal år enskilt och tillsammans med kunder och leverantörer varit pådrivande i processen att få fram riktlinjer för hållbar handel med svenska skogsbär. Det har varit en arbetsprocess som innehållit många förbättringsåtgärder under åren. Swedwatch har engagerat sig, liksom Migrationsverket och de seriösa bärgrossisterna har dragit sina strån till stacken. Idag känner vi oss trygga med hela leverantörsledet från rekrytering av bärplockare, plockning, sociala förhållanden, infrysning, transporter, certifieringar, uppföljning av utbetalningar etcetera.

Eftersom kedjan aldrig är starkare än svagaste länken kan vi inte luta oss tillbaka och anse att arbetet är slutfört. Vi måste ständigt vara närvarande vid skörd och produktion genom inspektioner och uppföljningar. Risken är annars stor att arbetsvillkor och sociala villkor successivt försämras. Här kan vi som kund vara med och ställa krav både på leverantörer och på organisationer som certifierar råvara. För att regelverket inte enbart ska fungera på pappret är det viktigt att besöka boende, invägningsdepåer och intervjua plockare för att ställa frågor och konstatera om det finns korrekt utrustning på plats och att krav på säkerhet och hygien efterlevs. Resorna och besöken tar tid och kostar pengar, men är definitivt värda att utföra för odlares och bärplockares skull. Det är också riktigt härligt att lämna kontoret och njuta av norrländska myrar eller spanska apelsinlundar.

Även hemma i Brännarp är det viktigt att vi trivs. Som generations-företag vet vi att social hållbarhet bokstavligen handlar om långsiktiga relationer uppbyggda på respekt för varandra. Livet och arbetet blir mycket lättare och trevligare om man trivs på sin arbetsplats. Lyhördhet, korta beslutsvägar, tranparens och medbestämmande är viktiga ingredienser. Vi vill att medarbetare ska känna en långsiktighet och trygghet i allt vi gör. Hafi är en platt organisation där alla anställdas insats är lika viktig. Vi ställer höga krav på personligt ansvarstagande, vilja och möjlighet växa med sin uppgift.

Kontakta Oss

Vi är inte här just nu, men du kan skicka ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search