fbpx

Energi

På Hafi tar vi hållbarhetsfrågan på allvar. Vi vill ta ansvar för att minska utsläppen av växthusgaser genom att minska vår energianvändning och använda energi på ett effektivare sätt. Vi är fast beslutna att öka omställningstakten och samarbeta internt och externt för att nå en hållbar livsmedelsproduktion. Många av våra kunder ställer mycket höga krav på innovation och hållbarhet vilket ger drivkraft åt vår energieffektivisering.

I vår hållbarhetsstrategi har vi satt tydliga mål och under de senaste åren har vi genomfört ett antal energiomställningar. Vi arbetar långsiktigt och strukturerat med utgångspunkt i identifierade åtgärder för energieffektivisering.

Hafi ingår sedan 2016 i ett energinätverk bestående av 8 halländska företag. Tillsammans utbyter vi erfarenheter och definierar gemensamma och individuella behov. Resultaten används bland annat för att effektivisera arbetet med miljömålen men också för att upptäcka nya hot mot miljön.

Ingående kartläggning av energianvändning och besparingspotential har resulterat i åtgärdsplaner. Ett excelbaserat verktyg samlar ihop och sammanfattar utfall och besparingar. De åtgärder vi genomför loggas i systemet och synliggör besparingar och vilken prioritet som ger mest effekt. Exempelvis visade verktyget och metoden tidigt att tryckluftläckage ger stor energiförlust, vilket fick oss att täta tryckluftsläckage omgående.

Andra exempel på konkreta åtgärder är investeringar i
– användning enbart av förnybar el
– ångpanna för fossilfri bioolja
– planering för utökad solenergiproduktion

Vi inspireras av de konkreta resultat som energibesparande åtgärder ger oss både i form av minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar. Viktigast av allt är insikten att hållbart företagande möjliggör för mänskligheten att leva väl nu och i generationer, och att våra egna barn ges möjlighet att fortsätta utveckla Hafi.

Kontakta Oss

Vi är inte här just nu, men du kan skicka ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search