Pollinera mera – ett mångfaldsprojekt

I dagsläget finns cirka 130 000 bisamhällen i Sverige som sammanlagt producerar cirka 3000 ton honung per år. Eftersom vi konsumerar mer än dubbelt så mycket honung importeras en stor mängd årligen. I Sverige behöver vi fördubbla antalet bisamhällen för att täcka behovet av pollinering för våra inhemska odlingar av frukter, bär och grönsaker.

När bina är ute i odlingar och pollinerar optimalt kan skördarna öka ända upp till 70 %. I en äppelodling är det dessutom viktigt att träden får många blombesök av bin eftersom äpplena då blir större, vackrare och godare. I en jordgubbsodling är det avgörande med pollinering eftersom bären blir deformerade om blommorna inte pollineras ordentligt.

Det är tyvärr få som vill ägna sig åt biodling idag. De flesta biodlare är till åren komna och återväxten bland yngre biodlare är svag i Sverige. För oss på Hafi, som är beroende av högklassiga frukter och bär, är det extra viktigt att naturen pollineras. Vi initierar därför ett biodlarprojekt under 2018 för att öka den biologiska mångfalden i svenska landskap. Vi vill också öka mångfalden bland biodlare och tillvarata den kunskap som finns hos många nyanlända. Biodling gör nytta både för natur och människor.

Kontakta Oss

Vi är inte här just nu, men du kan skicka ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search