PÅGÅENDE SAMRÅD

HAFI AB har sedan 2013 bedrivit aktiviteter för att värna miljön och klimatet under vår hållbarhetspolicy Bra Bär Bär Frukt.
För närvarande bedrivs långsiktiga projekt inom ramen för Agenda 2030 för att bli klimatneutrala.

Välkommen med dina synpunkter
HAFI AB kommer att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för en utökning av verksamheten i Brännarp.
Utökningen gäller en volymökning från dagens 5.500 ton färdig produkt till 7.500 ton.
Inga nya planerade om och tillbyggnader av fastighet eller HAFI:s eget reningsverk kommer att erfordras utöver de som redan planerats.
Den framtida miljöbelastningen baserat på ovanstående blir därför neutral eller minskande.
Samråd inför ny tillståndsansökan pågår från 2021-04-22 – 2021-05-05.

dokumentation kommer inom kort

Önskar du ytterligare information, kontakta Peter Bengtsson, peter(at)hafi.com alternativt Jörgen Jönsson, jorgen(at)hafi.com
Lämna dina synpunkter med anledning av ansökan till jorgen(at)hafi.com

Kontakta Oss

Vi är inte här just nu, men du kan skicka ett meddelande till oss så återkommer vi till dig så fort som möjligt.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search