Om Hafi

Hafis fadderprojekt i Bosnien

 

Grunden för Hafis arbete är fin råvara som odlats och skördats under kontrollerade och schyssta former. Hafi har under det senaste decenniet alltmer kommit att satsa på ekologisk produktion och har i och med detta även ett stort intresse att säkra tillgången av ekologisk bärråvara.

 

EN BETYDELSEFULL RESA

I juni 2013 var alla som arbetar på Hafi på studieresa i Bosnien. Vi reste runt i det bosniska odlingslandskapet i sällskap av vår bärleverantör Olle Svensson AB och representanter för deras dotterbolag Bos Agro Food. Under senare år har dessa företag investerat betydande belopp i fryshus och odlingskompetens i Bosnien.

 

 

KONTRASTER

Från Sarajevo tog vi oss till Srebrenica där Olle Svenssons fina rensnings- och frysanläggning ligger. Det var en speciell upplevelse att gå från Srebrenicas varma soliga sommarväder rakt in i fryshusets iskalla vintervärld till bredden fylld av frostnupna bär i väntan på varmare tider. Flera av oss tittade längtansfullt mot rensningspersonalens varmfodrade skyddskläder. Långa rader transportbanor med orensade bär, flyhänta händer som hittar minsta skrutt och en evig ström av bär som synas, rensas och packas för hand. Vi hann samtala en stund med några av de anställda och fick intrycket att de trivdes på arbetsplatsen och kände stolthet över sin insats.

 

Fryshuset i Srebrenica är en toppmodern svensk anläggning med ett så märkligt inslag som mängder av mänsklig arbetskraft! I framtiden kommer sannolikt maskiner ersätta handarbetet även där och mer kvalificerade arbeten kunna erbjudas den bosniska befolkningen. Men just nu är detta ett väldigt bra alternativ till sysslolöshet med fattigdom som följd. Eftersom anläggningen är kommunens största arbetsgivare och en uppskattad arbetsplats i området kände vi snarare stolthet än dåligt samvete trots olikheterna i arbetsförhållanden mellan Sverige och Bosnien.

 

Vår resa fortsatte från Srebrenica till Bugonjo och Mostar. Överallt möttes vi av vänliga människor, vackra vyer, pittoreska byar och härliga hallon. Vi konstaterade att fattigdomen på den bosniska landsbygden är väldigt utbredd, vilket har ett tydligt samband med landets höga arbetslöshet. Behovet att förbättra invånarnas levnadsvillkor är stort. Framför allt behöver det skapas förutsättningar för ökat företagande och annan inkomstbringande verksamhet i byarna på landsbygden. Det behövs hjälp till självhjälp!

 

Det brukar vara bra att börja med att gräva där man står och eftersom de naturliga premisserna för odling är mycket goda i Bosnien har investeringar i nyplanteringar och utveckling av befintliga odlingar stor potential att ge hög avkastning. Men det behövs kunskap och finansiering!

 

Varför ekologiska odlingar?

Att HAFI är med och bidrar till just ekologiska bärodlingar i Bosnien är dels för att där finns gott om orörd mark som omgående kan tas i bruk för ekologisk odling, dels att ekologisk odling behöver stöttas initialt eftersom den inte är lika snabbväxande och högavkastande som konventionell odling. Men framför allt för att ekologiska odlingar är snällare mot djur, natur, odlare och plockare.

 

Tanken är att odlingarna ska fungera som självhjälpsprogram för att skapa varaktiga förändringar på den bosniska landsbygden. Vår förhoppning är att införskaffande av plantor, plantering och rådgivning skall ge ringar på vattnet i närområdet och uppmuntra nya odlare att våga satsa. Tron är att satsningen i förlängningen säkrar råvarutillgång, samtidigt som levnadsvillkoren förbättras.

 

FADDERPROJEKTETS FÖRBEHÅLL

Det är naturligtvis mycket viktigt att pengarna används på rätt sätt och öronmärks för specifika odlare och plantmaterial. Vi har valt att låta Olle Svensson AB vara ombud för Hafi. Olle Svensson AB och Bos Agro Food kommer att hålla i den löpande kontakten med odlarna och regelbundet följa verksamheten på plats. Hafi har avtal med Olle Svensson AB, som i sin tur har avtal med varje enskild odlare och plockare, där respektive parts ansvar regleras. Vi kommer kontinuerligt att föra dialog med representanter på plats i odlingarna och även själva besöka dem vid olika tillfällen tillsammans med anställda och kunder för att följa utvecklingen, ha möjlighet att samtala med odlarna och ta del av plockarnas situation och villkor.

Julkort från odlare devember 2015

 

Under våren 2014 investerade vi i plantor för uppodling av 8 hektar ekologiska hallon. Området fördelades initialt på ca 40 odlare som organiserat sig i ett kooperativ. Dessa bor runt Zenica, ett område några mil nordost om Bugojno. En annan ort i Bosnien där det också växer hafihallon. Under inga omständigheter tillåts barnarbete i odlingarna som inkräktar på barnens skolgång, är alltför fysiskt betungande, är alltför tidskrävande och hindrar barn från att gå i skolan, vila och leka.

 

En prioritering för Hafi är att få fram ekologiska hallon, men vi uppmuntrar även odling av jordgubbar, vinbär och krusbär. Vi tillhandahåller medel för nyplantering, skötsel och plockning i befintliga odlingar. Hafis fadderprojekt utvärderas kontinuerligt. Eftersom arbetet löper planenligt och vi kan se positiva resultat är ambitionen att förlänga insatsen och fördjupa samarbetet.